wtorek, 4 lutego 2020

II Redzki Maraton Edukacyjny     Redzki Maraton Edukacyjny był moim pierwszym zorganizowanym wydarzeniem tego rodzaju. Po ogromnym kopniaku do działania, którym był dla mnie Pomorski Hackaton Edukacyjny, doszłam do wniosku, że czas zacząć działać lokalnie w podobnym kierunku. Zwłaszcza, że w rejonie, w którym pracuję, niemal nie odbywają się otwarte wydarzenia dla nauczycieli. Przy ogromnym wsparciu Prywatnej Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Redzie, zespołu organizacyjnego oraz prelegentów powstało coś niesamowitego. W ciągu kolejnych 11 miesięcy zorganizowałam pięć różnych spotkań edukacyjnych, RME pozostał jednak "najmojszym", bo wymyślonym, prowadzonym i nadzorowanym od samego początku przeze mnie.
     Już w godzinę po otwarciu zapisów na II Redzki Maraton Edukacyjny skończyły się miejsca  Na listę rezerwową trafiło 250 osób (dodam, że rok wcześniej nie było na niej nikogo, a zapisy trwały ponad dwa tygodnie!).
     Cieszę się, że kolejny raz mogliśmy uczyć się od najlepszych    Zabrałam ze sobą z naszej sali dydaktycznej mnóstwo pomysłów związanych z edukacją, a także przekonanie o tym, że podążam w dobrym kierunku.
Dr Monika Kończyk, konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Australii (z którą połączyliśmy się za pośrednictwem Skype) przedstawiła informacje na temat kotwic kariery, a także uwypukliła to, jak istotna jest zmiana w życiu każdego człowieka.


Anna Konarzewska, autorka książki "Być (nie)zwykłym wychowawcą" i wielu pomysłów publikowanych na stronie Być nauczycielem., nauczycielka XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, członkini grupy Superbelfrzy RP, opowiedziała o tym, jak ważne w edukacji są relacje.

Tomasz Rojek, trener wspomagania oświaty, instruktor wykorzystania internetu i narzędzi informatycznych, dzielący się swoimi pomysłami na stronie Aktywny Nauczyciel, przedstawił sposoby na wykorzystanie w edukacji technologii informacyjno-komputerowych.

Iwona Maria Stankiewicz, wicedyrektor i nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku, królowa dramy i nauczyciel z 37-letnim doświadczeniem, opowiedziała o włączaniu dramy do edukacji.

Adam Perzyński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku, wprowadził nas w świat niezwykłych przestrzeni edukacyjnych, mówiąc o pokonywaniu trudności w edukacji.

Małgorzata Solowska, dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, przedstawiła zagadnienie kompetencji przyszłości we współczesnej szkole.

Kasia Czerniejewska, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bojanie, wraz ze swoimi uczennicami (Agnieszką Beśką oraz Olą Mańką) opowiedziała o zapraszaniu wolontariuszy do szkół w ramach projektu AIESEC.

O niejednoznaczności i interdyscyplinarności w edukacji usłyszeliśmy z ust Izabelli Bartol, nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile, prowadzącej blog Polski z klasą, członkini grupy Superbelfrzy RP.

Katarzyna Włodkowska, nauczycielka Zespołu Szkół im. S. Staszica w Pile, członkini grupy Superbelfrzy RP, opowiedziała o sposobach wykorzystania filmu na zajęciach lekcyjnych.

Dzień pierwszy zamknęła prelekcja Anety Matyjaszek, nauczycielki Zespołu Szkół w Motarzynie, właścicielki Pracowni Projektów Edukacyjnych, doradcy zawodowego, coacha, która wprowadziła nas w świat social mediów z nauczycielskiej perspektywy.

Bartosz Chyś, członek grupy Superbelfrzy RP, nominowany w do tytułu Nauczyciela Roku 2019, prowadzący stronę Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni Bartosz Chyś oraz grupę Digitalni i kreatywni-nauczyciele z pasją, przedstawił swoje digitalne i analogowe sposoby na pracę metodą projektu.


Marta Kłosowska, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie, wprowadziła nas w świat edukacji morskiej.

Dorota Kujawa-Weinke, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu, inspiratorka i organizatorka wydarzeń edukacyjnych, opowiedziała o edukacji holistycznej i międzyprzedmiotowej.

Adam Nowak, prowadzący Siedlisko w Bydgoszczy oraz stronę Wujek Porada, podkreślił, jak ważny dla edukacji jest nauczyciel, a także to, jak postrzega on świat.

Gosia Buszman, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdańsku, jedna z trzech pierwszych Skype Master Teacher w Polsce, pomysłodawczyni połączenia z p. konsul RP w Australii w czasie konferencji, przedstawiła projekty międzynarodowe, w które warto się zaangażować.

Żaneta Stawicka, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu opowiedziała o walorach wprowadzenia oceniania kształtującego.
Dorota Jankowiak-Dąbrowska i Małgorzata Polakowska przedstawiły rolę teatru w edukacji i wychowaniu, wprowadzając nas (przy pomocy Przemka Jurewicza) w świat teatru forum.


Beata Chojnowska-Gąsiorek, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni, zaangażowana w wiele projektów i akcji edukacyjnych, opowiedziała o tym, gdzie szukać inspiracji i jak rozwinąć skrzydła.

Ostatnią prelekcję wygłosił Leszek Dowgiałło, prowadzący stronę Profilaktyka według Leszka, który omówił kwestię oporu w zachowaniach uczniów.

Nasza konferencja jest niezwykła z wielu powodów. Organizują ją nauczycielki pracujące w tej samej (niewielkiej!) szkole w niewielkim mieście, silne na tyle, by wytrwać w czasie mojego przywództwa 😍🤣 (Patrycja Masztalerek, Patrycja Molenda, Justyna Chorążewicz i Renata Chmaj-Bautembach, jesteście wielkie!   ). 


Udział w konferencji jest całkowicie darmowy dla uczestników. Prelegenci, którzy do nas przyjeżdżają, są praktykami, mówią o tym, czym zajmują się na co dzień, przedstawiają realne rozwiązania związane z pracą nauczyciela.
Wydaje mi się jednak, że najważniejsze jest to, co odmienialiśmy w czasie konferencji przez wszystkie przypadki od czasu pierwszego wykładu, czyli RELACJE.
Najbardziej niesamowite jest to, że nasza konferencja to przestrzeń spotkań i rozmów entuzjastów edukacyjnych, ładujących baterie i popychających do działania. Z większością naszych prelegentów podejmowaliśmy już wcześniej wspólne działania (i mamy plany na kolejne!).  Dziękuję, że z nami byliście 
Niesamowitym prelekcjom przysłuchiwali się niezwykli uczestnicy, poświęcający swój prywatny czas na poszukiwanie nowych rozwiązań. Cieszę się, że mieliśmy okazję na rozmowy, ponowne spotkania czy poznanie osób, z którymi do tej pory wymieniliśmy mnóstwo wiadomości online  Dziękuję Wam oraz za zaufanie i obecność 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasze wydarzenie miało szansę zaistnienia. Cieszę się, że mieliśmy szansę przekonać Wujka Poradę, że nauczyciele nie są takimi sztywniakami 
To na pewno nie koniec i moich, i naszych działań. Spodziewajcie się kolejnych pomysłów